Nergens hebben gepensioneerden het zo goed als in Nederland

In Nederland is de pensioenpot over het algemeen goed gevuld. Dat is lang niet in alle westerse landen zo. In sommige landen leeft meer dan een derde van de mensen van 66 jaar en ouder in relatieve armoede, blijkt uit een nieuwe OESO-rapport. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen in Estland en Letland.

De armoede onder gepensioneerden wordt gedefinieerd als een inkomen dat lager is dan de helft van het mediane inkomen per huishouden in een land. In Zuid-Korea geldt dat bijvoorbeeld voor 43 procent van de ouderen. Ook in Australië en de VS is er met respectievelijk 23,7 en 23,1 procent veel armoede onder gepensioneerden.

Nederland bevindt zich aan het andere eind van de schaal: slechts 3,1 procent van de gepensioneerde mensen heeft het financieel moeilijk.

Infographic: Where is Pensioner Poverty the Most Prevalent? | Statista

Bron(nen):   Statista