Griekenland, de bakermat van de westerse beschaving, gaat terug naar het platteland

De helft van de 11 miljoen Grieken woont in Athene. Net als in veel andere landen is de bevolking van Griekenland in de afgelopen vijftig jaar naar de metropool verhuisd, op zoek naar een beter leven. Nu Griekenland bijna bankroete is, is de terugkeer naar het platteland begonnen, schrijft The Guardian. De zwaarste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog zorgt ervoor dat jongeren uit Athene daar hun heil gaan zoeken. Volgens The Guardian is de verandering van een agrarische cultuur in een moderne westerse staat mislukt: de transformatie naar een economisch welvarend land is achtergebleven.

Een aantal decennia geleden leek het er op dat Griekenland evenwaardig was aan de grote EG-landen. Tot de leugens en frauduleuze cijfers aan het licht kwamen. Het IMF, dat aangaf dat Griekenland in bijzonder zwaar weer zat, stelde zulke draconische eisen, dat het land het afgelopen jaar diep in de ellende is gekomen. Nu lijden de Grieken door de lagere ambtenarensalarissen en pensioenuitkeringen en de belastingverhogingen. In Athene vlooien hongerige inwoners ‘s nachts de vuilnisbakken na. Gepensioneerden verzamelen de groenten na afloop van de markt. Winkels sluiten per dag, per dozijn. Vlees en nieuwe kleding is voor veel Atheners te duur geworden, evenals een bezoek aan een taverne. Racisme en wetteloosheid nemen er hand over hand toe, intellectuelen emigreren, de burgemeester van Athene vergelijkt zijn stad met Beiroet van de jaren tachtig.
En de Grieken zijn kwaad omdat niemand ze heeft gewaarschuwd.

Bron(nen):   The Guardian