Sombere berekening CPB: mogelijk nog dit jaar recessie

Het ziet er niet best uit voor de Nederlandse economie. Het Centraal Planbureau heeft de mogelijke gevolgen uitgerekend van onder meer de oorlog in Oekraïne. Het CPB sluit een recessie of erger niet meer uit.

De Russische inval in Oekraïne is potentieel desastreus voor de wereldeconomie. Grondstofprijzen gaan door het dak, wat een enorme dreun voor de wereldhandel en de koopkracht van burgers kan betekenen.

De vraag is hoe lang deze hoge energie- en grondstofprijzen aanhouden. Is dat nog maandenlang zo, dan krimpt de Nederlandse economie nog dit jaar twee kwartalen op rij. Dat betekent een recessie. Ook de sancties tegen Rusland kunnen een flink negatief effect hebben op de wereldhandel.

Toevoer olie en gas
Het CPB berekent in dit scenario een olieprijs van 140 dollar per vat, zoals vorige week werd bereikt, door voor de komende maanden. Nu ligt de prijs rond de 100 dollar, maar het kan snel gaan, zo hebben we de laatste weken kunnen zien. De wereldhandel neemt dan af en bedrijven en consumenten geven minder geld uit. De inflatie loopt op tot 8 procent en de koopkracht daalt met 5 procent. Dit scenario leidt uiteindelijk tot meer werkloosheid en minder belastinginkomsten voor de staat.

In het slechtste geval draait Rusland deels of geheel de olie- en gaskraan dicht en houdt de crisis in Oost-Europa lang aan. Het CPB legt uit: "Andere scenario's zijn ook denkbaar, in het bijzonder eentje waarin de toevoer van olie en gas uit Rusland wordt beperkt. In zo'n scenario zal de economie waarschijnlijk nog harder worden geraakt."

Er zit veel onzekerheid in de economische prognoses voor de komende jaren. In het basisscenario komt de inflatie op 5,2 procent, daalt de koopkracht met 2,7 procent en blijft de economie groeien. Maar dit beeld lijkt veel te rooskleurig en door de realiteit ingehaald.

Bron(nen):   NOS