SER positief over thuiswerken: Moeten meer wettelijke mogelijkheden komen

De Sociaal-Economische Raad (SER) raadt aan om werknemers meer zeggenschap te geven over werken op afstand. De Wet Flexibel Werken moet worden uitgebreid, zodat kan worden ingespeeld op het 'hybride werken'.

De SER adviseert overleg tussen werkgevers en werknemers en collectieve afspraken met de ondernemersraad of via de CAO. Een wetsuitbreiding moet zorgen voor meer mogelijkheden voor werknemers. “Een kloof tussen mensen die wel en niet hybride kunnen werken in bedrijven moet absoluut worden voorkomen”, geeft de SER aan.

Daarnaast is meer aandacht nodig ter voorkoming van fysieke en mentale klachten bij het thuiswerken. Ook moet worden nagedacht over de fiscale situatie van grenswerkers in België en Duitsland, cybersecurity en digitale infrastructuur.

Bron(nen):   NRC