KLM is technisch failliet

De KLM bracht zijn jaarverslag uit en dat viel niet mee. KLM heeft een negatief eigen vermogen van bijna 700 miljoen euro. De KLM is dus technisch failliet. FTM wijst op het feit dat ook de accountants er aan twijfelen of de KLM blijft bestaan. Accountants zijn verplicht daarover een oordeel uit te spreken. Dat oordeel is hard: er is sprake van 'gegronde twijfel over de continuïteit' van de KLM.

De leiding van KLM denkt dat het bedrijf minstens de komende maanden zal overleven. 'Het management gelooft op basis van de financiële vooruitzichten, de positie, de beschikbare kredietlijnen en de verwezenlijkingheid van de Nederlandse banken om de KLM te steunen, dat de KLM minstens de toekomstige cash maanden aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.'

Dat klinkt al niet geweldig, maar er ligt ook een veronderstelling onder die helemaal niet vaststaat: dat de staat de bodemloze put blijft volstorten. Dat is minder zeker dan ooit. De huidige minister van Financiën is een minder vanzelfsprekende aanhanger van vliegen en KLM dan bijna al haar voorgangers.

Het einde van KLM is nog niet gekomen, maar al wel in zicht.

Bron(nen):   FTM