Drie steenrijke families achter de boerenprotesten

De boerenindustrie heeft zijn lobby prima voor elkaar. NRC onthult dat drie steenrijke familiebedrijven, rijk geworden door de megalandbouw, actief zijn in die lobby. Het gaat om

  • De familie Anker van Royal A-ware, een zuivelgigant (omzet vorig jaar 2,2 miljard euro, winst 51 miljoen) met tientallen dochterbedrijven in kaassoorten, room, yoghurt, etc.
  • De familie De Heus, van veevoedergigant Royal De Heus. De familie is volgens Quote de vijfde rijkste familie van het land is, met een eigen vermogen van 1,4 miljard euro.
  • De familie van Drie van de VanGroup (2020: omzet 2,3 miljard; winst 75 miljoen), een wereldspeler in mestkalveren. Het eigen vermogen van de familie Van Drie wordt geschat op 1,2 miljard euro.

De drie hebben door hun rijkdom toegang tot politici, tot de ministers en kopen aandacht. Ze subsidiëren actiegroepen, sponsoren boer-vriendelijke TV-programma's en hebben banden met BBB.

NRC: "Voor deze agrogiganten betekent een kleinere veestapel vrijwel zeker krimp van de omzet. De Heus zou minder veevoeder verkopen. Van Drie zou minder mestkalveren slachten. Voor zuivelgigant Royal A-ware speelt ook nog dat het bedrijf vrij recent zijn productiecapaciteit uitbreidde (met anderhalf miljard liter melk, in Heerenveen) en zijn afhankelijkheid van melkveehouders vergrootte: bedrijf zoekt boeren.

Zo hebben deze drie ieder voldoende motivatie om het stikstofbeleid te bestrijden. Particulier eigenbelang versus nationaal natuurbelang."

Bron(nen):   NRC