Bijna nergens wonen zo weinig mensen in flats als in Nederland: oplossing woningnood?

In Nederland wonen veel minder mensen in een flat dan in de meeste andere Europese landen. We wonen bovengemiddeld ruim. Dit draagt bij aan de krapte op de woningmarkt. Meer hoogbouw zou een oplossing kunnen zijn voor de woningnood.

Ruben van Gaalen, werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en bijzonder hoogleraar aan de UvA, meldt op Twitter de verschillen in hoogbouw tussen Europese landen. Het percentage hoogbouw in ons land is met 21 procent relatief erg laag. Alleen in Ierland is dat percentage nog lager.

In de meeste landen is tussen de 35 en 50 procent van alle woningen hoogbouw, in Duitsland is het 56 procent en in Zwitserland en Spanje respectievelijk zelfs 63 en 66 procent. Logischerwijs hebben mensen in deze landen gemiddeld minder vierkante meters aan woonruimte tot hun beschikking.

Nu hoge huizenprijzen, krapte op de woningmarkt en stikstofproblemen Nederland almaar verder in hun greep krijgen, zou een flat hier en daar verlichting kunnen bieden.