Consumentenvertrouwen neemt voor zesde maand op rij toe

Consumenten waren in april opnieuw minder pessimistisch over de economie dan een maand eerder. Het consumentenvertrouwen laat daarmee voor de zesde maand op rij een lichte verbetering zien. Ook bij de koopbereidheid signaleerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) opnieuw een kleine verbetering, nu de inflatie wat lijkt af te nemen door de lagere energieprijzen.

De graadmeter waarmee het CBS het consumentenvertrouwen meet, is in april uitgekomen op een stand van min 37. In maart was dat nog min 39. Het consumentenvertrouwen is echter nog altijd uitzonderlijk laag en ligt ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, dat op min 10 staat.

Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit. Toen stond de graadmeter op plus 36. In september en oktober 2022 werd de laagste stand ooit bereikt op min 59. Het CBS begon in 1986 met de metingen.

Ongewijzigd

Het oordeel van consumenten over het economisch klimaat bleef vrijwel ongewijzigd. Consumenten waren in april even pessimistisch over de economie als in maart. Het oordeel van consumenten over zowel de economie in de afgelopen twaalf maanden als de economie in de komende twaalf maanden veranderde ook niet of nauwelijks.

De tijd voor het doen van grote aankopen zoals een auto, meubels of huishoudelijke apparaten vonden consumenten in april wel minder ongunstig dan in maart. Ook het oordeel over de financiële situatie in zowel de afgelopen twaalf maanden als de komende twaalf maanden was in april minder negatief.

.