ING: veel starters op woningmarkt bezorgd over eigen financiën

Veel starters op de woningmarkt maken zich meer zorgen over hun financiële situatie en nemen een afwachtende houding aan. Zij zijn wel positief over de dalende huizenprijzen, staat in een rapport van ING.

De starters hopen minder te hoeven betalen voor een woning en hebben meer vertrouwen gekregen in het vinden van een koopwoning. Dat komt door het grotere aanbod. Toch vreest ook een groep starters dat de gestegen rente hogere kosten meebrengt. En dat ze een lager hypotheekbedrag kunnen lenen.

De huidige ontwikkelingen op de huizenmarkt maken veel potentiële kopers volgens ING passief. "Een ruime meerderheid (80 procent doorstromers en 87 procent starters) zegt een afwachtende houding aan te nemen. Het zijn vooral de starters die wachten met kopen tot de prijzen verder dalen en tot ze zelf meer vermogen hebben gespaard", stellen de woningmarktkenners.

Het was lange tijd moeilijk om de ideale woning te vinden, laat staan te bezichtigen. Maar nu denken veel starters (70 procent) dat het in deze markt wel mogelijk is om hun ideale woning te gaan bekijken. De helft van de starters en doorstromers denkt dat het zelfs makkelijker is geworden om de ideale woning te bezichtigen, staat in het woningmarktrapport.