Cameron wijst op leugens in Brexit-campagne

De Britse premier David Cameron denkt niet dat de Britten bij hun referendum op 23 juni zullen besluiten om de EU te verlaten. De regeringsleider sprak dinsdag op een speciaal ingelaste persbijeenkomst wel zijn vrees uit over de ,,onwaarheden" die vanuit het kamp van de tegenstanders van de EU worden verkondigd.

Uit recente peilingen blijkt dat steeds meer Britten voor een Brexit zijn. Desondanks gaat Cameron er altijd nog vanuit dat Groot-Brittannië tijdens het referendum ten faveure van de EU zal stemmen.

Zowel voor- als tegenstanders van een Brexit slaan elkaar tijdens de campagne om de oren met uiteenlopende argumenten over de voor- en de nadelen. Cameron weersprak dinsdag onder meer het argument dat Groot-Brittannië als niet-euroland problemen van landen binnen de muntunie moet oplossen, zoals door de voorstanders van een Brexit wordt beweerd.