Plastic inzamelen is (vrijwel) nutteloos

Het huidige systeem van plastic-inzameling levert weinig milieuwinst op, concludeert het Centraal Planbureau in een studie die vandaag verschijnt. Het CPB roept daarom de overheid op om niet nog meer kunststof verpakkingen in te zamelen, maar te kijken naar andere oplossingen.   Veel plastic wordt alsnog verbrand en de inzameling leidt ook niet tot minder zwerfvuil. Statiegeld op plastic verpakkingen zou veel meer zin hebben.