VS in 2035 netto-exporteur van olie

Volgens een rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zullen de VS in 2017 de grootste olieproducent ter wereld zijn, groter dan Saoedi-Arabië en Rusland. Dit is het gevolg van de zogenoemde 'schalie-revolutie,' die het mondiale energielandschap grondig zal herzien. De laatste jaren is met name in de VS de winning van olie en gas uit schaliegesteente enorm in opmars. Hierbij wordt water onder hoge druk het gesteente in gespoten, waardoor de fossiele brandstoffen als het ware naar buiten worden gedrukt. Deze 'fracking'-technologie is omstreden, wat een van de redenen is dat nog niet iedereen is overtuigd van het waarheidsgehalte van de voorspellingen van het IEA. Hoe dan ook lijkt er voor de VS op energiegebied een redelijk zorgeloze toekomst te zijn weggelegd. Door het beleid van president Obama is het brandstofverbruik enorm gedaald, wat terug te zien is in een terugloop van de olie-import. Dat heeft weer positieve gevolgen voor het Amerikaanse begrotingstekort en de betalingsbalans, maar betekent ook dat de VS in 2035 een netto-exporteur van olie zouden kunnen worden. Eén van de vragen die deze ontwikkelingen oproepen is of de VS zich straks nog wel geroepen zullen voelen om de internationale scheepvaartroutes en met name die in de Perzische Golf te beschermen. Of zal China op termijn de rol van mondiale politie-agent van Amerika gaan overnemen?   Bron: Financial Times

2 Reacties Doe mee met de discussie →


  1. DennisK

    Nonsense. Het hele schaliegasverhaal is een grote leugen. Het leegschraapmoment van de fossiele brandstoffenvoorraad van deze planeet is aangebroken.

  2. André Somers

    Prachtig dat ze straks gas en olie genoeg hebben, maar water zullen ze uit Canada moeten importeren, want hun eigen grond en grondwater is door die fracking vloeistoffen (was het maar water wat ze daarvoor gebruiken!) ernstig vervuild en niet meer geschikt voor consumptie.

Reacties niet toegestaan