Economen: nivelleren kost veel banen

Het FD raadpleegde een aantal topeconomen. Of nivelleren moet of niet, is een politieke zaak, zeggen de meesten tegen de krant. Maar het kost wel banen en groei. Mensen gaan niet of korter werken en het kost misschien wel 100.000 banen. Misschien wat veel voor een PvdA-hobby. Bas Jacobs, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam: ‘Een lagere groei en minder werkgelegenheid is de prijs die je betaalt voor meer gelijkheid.’ Lex Hoogduin van de Universiteit van Amsterdam: ‘Ik zou zelf nooit voor het verkleinen van de inkomensverschillen hebben gekozen. Moet je in tijden als deze, met zulke grote problemen, waarin forse ingrepen nodig zijn en iedereen moet inleveren, ook nog nivelleren? Nivelleren is niet gratis.’ Sylvester Eijffinger, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg: ‘Twee middeninkomens met studerende kinderen gaan niet meer, maar minder werken. Misschien kost dat wel 100.000 tot 200.000 banen. Ik heb wel eens advies gegeven over iets soortgelijks, dan zie je meteen hoe fnuikend hogere marginale tarieven zijn voor het vergroten van deeltijdbanen naar voltijdbanen. De nettoopbrengst van een dag extra werken gaat hierdoor omlaag.’ Lans Bovenberg: ‘Als je de overheidsfinanciën op orde wilt brengen en je moet daartoe flink bezuinigen, dan is het maatschappelijk acceptabeler als de zwaarste schouders de hoogste lasten dragen.’

Bron(nen):   Het Financieele Dagblad      

4 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. bierneus

  Grappig dat de heer Bovenberg, toch niet de domste, bezuinigen en lastenverzwaring met elkaar gelijk stelt.
  Nog één keer, Lans: bij bezuinigen geeft de overheid minder uit, dan hoed degene met de sterkste schouders dus niet nog zwaardere lasten te dragen, sommige groot-ontvangers van gemeenschapsgeld (de echte ‘graaiers’ in dit verhaal) zullen wat minder uit andermans ruif kunnen eten.

  • Roland Bruynesteyn

   @Bierneus: ik heb dit lang ook gedacht, en er zit wat in. Maar bij veel “bezuinigingen” van de overheid die tot lastenverzwaringen leiden is het nu eenmaal zo dat de overheid minder uitgeeft DOORDAT ze de burger meer laat betalen.

   Als de overheid burgers (meer) laat betalen voor bijvoorbeeld huisartsbezoek/EHBO/eigen risico levert dat an sich niet meer inkomsten op, maar het is wel een kostenbesparing: zaken worden niet meer door het collectief betaald maar door de burger. Hiermee worden kosten bespaard: een bezuiniging of de mogelijkheid om fondsen anders aan te wenden.

   Dit geldt inderdaad niet voor hogere boetes of leges (of beperking van aftrekmogelijkheden), waar de prijs niet op een markt bepaald wordt en nauwelijks een objectieve grondslag heeft. Dit zijn maatregelen die bedoeld zijn om meer inkomsten te genereren en minder te hoeven bezuinigen.

   (in antwoord op bierneus)
 2. RhodBerth

  Wat Lans Bovenberg zegt klinkt ideologisch mooi. Twee opmerkingen:
  1. de nivelleringen van Rutte II zijn niet om te bezuinigen maar om her te verdelen.
  2. bezuinigen op de rijkeren leidt tot inkomstenverlies bij de armeren omdat de rijkeren minder geld gaan uitgeven en minder gaan werken. waardoor de armen geraakt worden. Uiteindelijk blijven het altijd de rijken die voor de meeste banen zorgen.

  Nivelleren klinkt mooi maar de onderlaag is er uiteindelijk de dupe van. Want als de economie naar beneden gaat verliezen die als eerste hun baan.

  Het is meer stemmentrekkerij dan doordacht beleid.

 3. PaulusJ

  Lans B is een linkse CDA (dus eigenlijk meer een PvdA) ideoloog en adviseur

  Hij wordt wel als een CDA-ideoloog beschouwd maar relativeert dit in zekere mate door te verklaren dat hij in bepaalde opzichten er (gedeeltelijk) andere denkbeelden op nahoudt.

Reacties niet toegestaan