‘Grote macht bedrijven vraagt om maatregelen’

De toenemende marktmacht van bedrijfskolossen, vooral in de techsector, vraagt om passende maatregelen tegen monopolievorming. Dat zegt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat onderzoek heeft gedaan naar het fenomeen.

De enorme macht van techreuzen als Google, Facebook en Amazon zorgt bij critici al langer voor gefronste wenkbrauwen. Toch heeft het IMF niet de indruk dat er nu al een algeheel 'monopolieprobleem' speelt. Wel zou het raadzaam zijn om maatregelen te nemen om te voorkomen dat er een probleem ontstaat.

Het advies aan beleidsmakers is ervoor te zorgen dat er voor nieuwkomers in bepaalde branches weinig barrières zijn om een plekje te verwerven op de markt. Ook is het zaak om het toezicht op de concurrentie goed op orde te hebben zodat er sprake blijft van een eerlijk speelveld, aldus het IMF.

Dynamiek

De analyses van de denktank laten zien dat de grotere dominantie van bepaalde bedrijven, bijvoorbeeld door hun technologische voorsprong, afgelopen decennia slechts een zeer gering effect had op de economie als geheel. Bij een kleine groep bedrijven troffen de onderzoekers wel een opvallend groot verschil aan tussen de kostprijs van goederen of diensten en de verkoopprijs hiervan.

Er lijkt dus wel sprake van een soort dynamiek, stelt het IMF in een al vrijgegeven deel van een rapport dat volgende week verschijnt. Als de genoemde trend voortgezet wordt zou dat mogelijk een rem kunnen zetten op de investeringen en innovatie. Ook zou dit een drukkend effect kunnen hebben op bijvoorbeeld de lonen.