Nederlandse economie houdt groeitempo vast

De Nederlandse economie is het tweede kwartaal met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Daarmee steeg het bruto binnenlands product (bbp) even hard als in de voorgaande twee kwartalen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De groei kwam onder andere door toegenomen investeringen en uitgaven van consumenten.

Op jaarbasis groeide de Nederlandse economie, gecorrigeerd voor een extra werkdag dit voorbije kwartaal, met 1,8 procent. Dat er meer werd geïnvesteerd, is vooral te danken aan hogere uitgaven aan gebouwen, vervoersmiddelen en machines. Daarnaast besteedden consumenten 1,7 procent meer dan een jaar eerder. Zij gaven meer uit aan elektronica, kleding en spullen voor de inrichting van het huis.

Internationale handel droeg in tegenstelling tot het eerste kwartaal positief bij aan de economische groei. De Nederlandse export steeg met 3 procent ten opzichte van een jaar eerder, wat een sterkere stijging is dan de import. Dat komt vooral doordat er meer diensten over de grens werden geleverd en er meer geïmporteerde producten werden uitgevoerd. De export van producten van Nederlandse makelij nam juist af.