'Bijna helft bedrijven vreest coronacrisis niet te overleven'

Economie
door anp
vrijdag, 08 mei 2020 om 12:15
bijna helft bedrijven vreest coronacrisis niet te overleven1588932980
Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven verwacht dat hun voortbestaan in gevaar komt als de coronacrisis langer dan een half jaar aanhoudt. In het lopende kwartaal zet een meerderheid van de ondernemers zich schrap voor een lagere omzet. Dat gaat bij de meeste ondernemingen waarschijnlijk gepaard met een verlies van banen.
Ruim 15 procent van ondernemend Nederland verwacht dat het voor hun bedrijf einde oefening is als de coronacrisis langer dan twee maanden duurt. Daarbovenop komt nog eens 31 procent die verwacht om te vallen als de crisis langer dan drie tot zes maanden duurt. Een en ander komt naar voren uit begin april uitgevoerd onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamer van Koophandel (KvK), het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), MKB-Nederland en VNO-NCW.
Voor ongeveer 75 procent van de ondernemers ligt een omzetverlies door corona in het tweede kwartaal voor de hand. Voor velen gaat het om een opbrengstenklap van meer dan een vijfde. Een ruime meerderheid ziet zich daardoor genoodzaakt om in het personeelsbestand te snijden. Bij een kwart van de ondervraagden daalt het aantal medewerkers in de periode naar verwachting met meer dan 20 procent.
Horeca Kleinere bedrijven met vijf tot twintig werknemers zijn het somberst over hun toekomst. Ruim een vijfde verwacht de crisis niet te overleven als die langer dan twee maanden aanhoudt. Grotere bedrijven vanaf vijftig medewerkers verwachten minder snel in gevaar te komen.
Ondernemers in de horeca behoren duidelijk tot de meest pessimistische groep. Slechts 5 procent van hen verwacht langer dan een jaar op dezelfde voet door te gaan. Ruim twee derde denkt dat hun bedrijf de coronacrisis niet langer dan zes maanden kan doorstaan. Bedrijven in de auto- en motorbranche, de bouw en in de cultuur-, sport- en recreatiesector bevinden zich naar eigen inschatting in een vergelijkbare situatie. In deze branches denkt minimaal 60 procent van de ondernemers het aantal banen te gaan reduceren. Bij de horeca geldt dat zelfs voor 85 procent van bedrijven.
Tweede steunpakket Daarentegen vrezen relatief weinig ondernemers in de verhuur en handel van vastgoed voor hun voortbestaan. Verder blijkt dat bedrijven in de detailhandel het lastig vinden om een inschatting te maken hoelang hun bedrijf de coronacrisis kan volhouden. In de studie zijn bedrijven uit de financiële sector buiten beschouwing gelaten.
Het beeld is sinds april waarschijnlijk nog verder verslechterd, waarschuwen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij zien in de ingrijpende impact van de coronacrisis de aanleiding voor een "goed tweede steunpakket". Dat moet bedrijven helpen ook de 1,5 meterfase te overleven. Daarnaast moet het kabinet zich volgens de lobbyclubs buigen over "verstandige" investeringen in bijvoorbeeld woningen en verduurzaming, nu de coronacrisis langer lijkt aan te houden.