Hoe Obama stiekem een belangrijke maatregel nam tegen klimaatverandering

Economie
maandag, 26 september 2016 om 10:23
welingelichtekringen header 1
Obama wordt vaak verweten dat hij te weinig heeft gedaan om klimaatverandering tegen te gaan, maar bijna niemand weet dat hij jaren geleden een cruciale maatregel nam: hij liet uitrekenen wat de uitstoot van een ton CO2 kost. En dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Twaalf overheidsinstellingen deden jarenlang onderzoek om vragen te kunnen beantwoorden als: Wat is de toekomstige schade door overstromingen, hittegolven en bosbranden? En wat gebeurt er met de economie en de landbouwproductiviteit als de aarde opwarmt? De conclusie is dat een ton CO2 de samenleving 36 dollar kost. De volgende stap is dat bedrijven daar zelf voor gaan betalen. "Als bedrijven activiteiten ondernemen die schade aanrichten waarvoor ze niet betalen – omdat ze hun afvalstoffen via een schoorsteen in rook laten opgaan of via een pijpleiding in het water laten verdwijnen – bestaat er nu een manier om de kosten waarvoor de maatschappij opdraait te bepalen”, zegt Daniel Esty, hoogleraar aan Yale Law School tegen de website The Daily Beast. De Amerikaanse overheid heeft zo enkele bedrijven al gedwongen tot energiezuinige productie. Een van hen, koelsystemenbouwer Zero Zone, was het er niet mee eens en ging naar de rechter met als argument dat de berekening van de maatschappelijke kosten 'willekeurig en onvoorspelbaar' was. Het bedrijf kreeg ongelijk: er was wel degelijk sprake van een betrouwbare kosten-batenanalyse.
Het kan in de toekomst nog verder gaan. De auto van de gemiddelde Amerikaan kost jaarlijks ruim 200 dollar aan CO2-uitstoot. Dit bedrag wordt nu nog door de maatschappij betaald, maar je zou die kosten in principe op de autobezitter moeten verhalen.
Bron(nen): nrc.next