Hoeveel geld heb je nodig om gelukkig te zijn?

Economie
zaterdag, 03 december 2016 om 10:54
welingelichtekringen header 1
Van geld word je gelukkig, maar van meer geld word je niet per se gelukkiger. Vlaamse krant vroeg samen met onderzoeksbureau Ipsos een groot aantal Vlamingen hoeveel geld ze dachten nodig te hebben om gelukkig te zijn. Hun antwoord? Gemiddeld 2.117 euro per maand. 86 procent van de ondervraagden zei geld belangrijk tot zeer belangrijk te vinden. Hoeveel geld afdoende was, verschilde erg per leeftijdscategorie. 18 tot 34-jarigen streefden naar 1.800 netto per maand, 35 tot 54-jarigen dachten maandelijks 2.339 euro netto nodig te hebben om gelukkig te zijn. Bij 54-plussers nam de behoefte aan geld weer af: 2.140 euro per maand was voldoende voor een gelukkig leven. De realiteit is overigens weerbarstiger. De gemiddelde Vlaming haalt het inkomen wat hen naar eigen zeggen gelukkig zou maken bij lange na niet. Slechts zes op de tien is tevreden met zijn financiële situatie. Getrouwde mensen zonder kinderen zijn wel een stuk tevredener over hun financiën dan alleenstaanden en mensen met kinderen. In hoeverre geld gelukkig maakt is al eerder onderzocht door Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman en econoom Angus Deaton van de Amerikaanse Princeton University. Zij concludeerden dat de grens ligt op 58.000 euro per jaar. Elke euro die je meer verdient dan dat levert geen enkel extra geluk meer op en is dus in feite zinloos.