Mogelijk toch compensatie voor spaartaks zonder bezwaar te maken

Economie
door anp
vrijdag, 04 november 2022 om 16:45
mogelijk toch compensatie voor spaartaks zonder bezwaar te maken1667580033
Spaarders die geen bezwaar hadden gemaakt tegen de spaartaks krijgen misschien toch een compensatie. De Consumentenbond meldt dat er een overeenkomst is met onder meer het ministerie van Financiën en de Belastingdienst over het starten van een procedure, waardoor gedupeerden niet meer individueel bezwaar hoeven te maken. De rechter doet dan in één of enkele keren uitspraak over alle gedupeerden.
De Consumentenbond zegt nu samen met andere belangenorganisaties en het ministerie te gaan nadenken over vragen die de rechter dan moet beantwoorden. "Het voordeel is dat niet iedereen individueel een brief naar de Belastingdienst hoeft te sturen, wetende dat het bezwaar zal worden afgewezen. En dat je daarna dan weer naar de rechter moet stappen. We zijn blij dat dit van de baan is", aldus directeur Sandra Molenaar van de bond, die naar eigen zeggen bijna 70.000 aanmeldingen kreeg voor de opgezette 'Spaartaksclaim'.
Het gaat in de zaak om de zogeheten vermogensrendementsheffing in box 3. De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat die oneerlijk is omdat er bij de berekening gebruik werd gemaakt van fictieve rendementen en dat de overheid de te veel geïnde belasting moet terugbetalen. Dat zou gaan om heel veel geld.
Rechtsherstel
Maar diezelfde Hoge Raad besliste later dat als je niet op tijd bezwaar hebt gemaakt bij de Belastingdienst, je niet hoeft te worden gecompenseerd. Op Prinsjesdag liet het kabinet weten al die andere mensen inderdaad niets te gaan vergoeden. Daardoor lopen naar schatting ruim 1 miljoen mensen enige vorm van compensatie mis.
Het kabinet verwijst ook nu naar die latere uitspraak van de Hoge Raad en "verwacht daarom niet dat nieuwe procedures voor niet-bezwaarmakers een grote kans op rechtsherstel opleveren", staat in een verklaring.
Het kabinet zag ook dat individuele bezwaren tegen het niet krijgen van compensatie veel werk opleverden, "zowel voor belastingplichtigen en belastingadviseurs als voor de Belastingdienst". Door de gezamenlijke procedure "hoeven niet alle verzoeken individueel behandeld te worden, waarmee ernstig verstorende effecten op de uitvoering door de Belastingdienst worden voorkomen. De al ingediende verzoeken worden apart gehouden tot er een uitspraak is." Begin volgend jaar volgt meer duidelijkheid over de procedure.