Opmerkelijk: Limburg is bang dat te veel boeren stoppen

Economie
dinsdag, 11 april 2023 om 7:55
185801940 l normal none
Veertig procent van de boerenbedrijven in Limburg zullen voor 2034 verdwijnen, denkt de provincie Limburg op basis van eigen onderzoek. Sommigen vanwege onvoldoende economisch perspectief, velen vanwege het ontbreken van een zoon of dochter die het bedrijf wil overnemen.
De provincie is bang voor de economische gevolgen. Er zullen veel banen verdwijnen en ook de economische activiteit zal door de stoppende boeren afnemen.
Wat de verwachte stoppers betreft, blijken er grote verschillen te zitten binnen agrarische deelsectoren. Veel stoppers zijn er vooral in de categorieën fruit en vleesvarkens en bij vollegrondsgroentebedrijven en boomkwekerijen. Binnen leghen-, pot- en perkplanten-, glasgroentebedrijven en melkveehouderijen zijn er meer die doorgaan.
Bron(nen): Limburger