Werkloosheid stijgt verder, einde aan daling WW-uitkeringen

Economie
door anp
donderdag, 20 oktober 2022 om 9:10
werkloosheid stijgt verder einde aan daling ww uitkeringen1666244181
De werkloosheid is in september verder gestegen. Ook liet het aantal WW-uitkeringen een lichte stijging zien. Daarmee is een einde gekomen aan een maandenlange daling. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stond 3,8 procent van de beroepsbevolking in september aan de kant. Hiermee is de werkloosheid weer terug op het niveau van eind 2021. In april was met 3,2 procent nog sprake van het laagste werkloosheidspercentage sinds het begin van de maandelijkse metingen in 2003.
In september hadden 3,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,3 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de laatste drie maanden is deze niet-beroepsbevolking met gemiddeld 11.000 per maand afgenomen.
Het aantal werklozen nam in september verder toe tot 382.000. Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werklozen met gemiddeld 14.000 per maand. Tegelijkertijd steeg het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar, met gemiddeld 6000 per maand.
Het UWV registreerde eind september 152.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is een lichte stijging van 0,2 procent. In september kwamen er 21.800 WW-uitkeringen bij en werden er 21.500 WW-uitkeringen beëindigd. Vergeleken met een jaar eerder nam het aantal lopende WW-uitkeringen af met 55.000.
Het aantal uitkeringen daalde in de sectoren industrie, schoonmaak en chemische sector. De landbouw, groenvoorziening, visserij, de voeding- en genotmiddelenindustrie, de overige commerciële dienstverlening en de overheid lieten een lichte stijging zien. Niet alle werklozen ontvangen een uitkering. Wie voorheen niet werkte, maar op zoek gaat naar werk en daarvoor beschikbaar is, hoort ook tot de werklozen. Hij of zij kan daarmee echter geen aanspraak maken op een WW-uitkering.