Explosie van Parkinson op het platteland: bestrijdingsmiddelen zijn vermoedelijk de oorzaak

Ooit was Parkinson een zeldzame ziekte, maar het aantal patiënten met de ongeneeslijke neurologische aandoening explodeert. Vooral onder boeren komt de ziekte vaak voor. Vermoedelijk is blootstelling aan bestrijdingsmiddelen de oorzaak. Daarover schrijft Trouw. 

In geïndustrialiseerde landen is Parkinson de snelst toenemende neurologische ziekte. Meerdere wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat blootstelling aan bepaalde pesticiden de kans op de ziekte aanzienlijk vergroot. Volgens één onderzoek neemt de kans op Parkinson zelfs met 50 procent toe na langdurig werken met landbouwgif

Schimmelmiddelen
Parkinson leidt tot de bekende trillende handen, maar ook tot verstijving en moeilijk lopen. Verder behoren dementie en depressie tot de klachten. Vast staat dat de ziekte vaker voorkomt bij boeren. Bij muizen is inmiddels aangetoond dat veel gebruikte schimmelmiddelen leiden tot verschijnselen die op Parkinson lijken.

Een van de hoofdverdachten is mancozeb, verwant aan maneb, een landbouwgif dat al sinds 2017 verboden is, juist vanwege de Parkinsonrisico's. Er gaan geluiden op om ook mancozeb te verbieden, maar vooralsnog is de Europese vergunning verlengd tot eind 2021.

Parkinsonpandemie
Volgens hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen in Nijmegen, Bas Bloem, dreigt er de komende 25 jaar een Parkinsonpandemie. "We zien nu in China, dat zich industrieel enorm heeft ontwikkeld, een explosie van Parkinson. Daarbij speelt de blootstelling van consumenten aan pesticiden een belangrijke rol."

Bloem legt uit in Trouw: "In Frankrijk is Parkinson al geclassificeerd als een beroepsziekte van boeren. Uit studies is gebleken dat pesticiden, die nauwe verwantschap vertonen met mancozeb, uitermate giftig zijn voor muizen en apen. Deze proefdieren ontwikkelden Parkinson na blootstelling. Resten van pesticiden zitten wijdverbreid in onze voedselketen.''

Directeur Carla Aalderink van de Parkinson Vereniging heeft Landbouwminister Schouten gevraagd om mancozeb per direct te verbieden, maar die heeft aangegeven achter het EU-besluit te staan en dus wordt het middel in ieder geval tot november 2021 nog volop gebruikt.

Bron(nen):   Trouw