Corona in Nederland: 39% van de doden is vrouw, 61% is man

Het RIVM heeft een uitsplitsing gegeven van de overleden patiënten naar geslacht en leeftijd. De scheiding tussen mannen en vrouwen is nog scherper. Dat verschil doet zich voor in alle landen waar al gegevens van bekend zijn. Het gaat dus vermoedelijk niet om een cultureel bepaald verschil. Maar vooralsnog is niet duidelijk wat de verklaring is. Feit is: mannen lopen een veel groter risico te sterven als gevolg van een coronabesmetting dan vrouwen.