WHO adviseert aantal landen: “Stel tandartsbezoek uit”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert om alleen naar de tandarts te gaan als het echt nodig is. De kans op een coronabesmetting zou te groot zijn. Maar volgens de Associatie Nederlandse Tandartsen geldt het advies niet voor Nederland, omdat hier al wordt gewerkt met een coronaleidraad.

“De WHO adviseert om niet-essentiële mondzorg uit te stellen totdat de verspreiding van Covid-19 voldoende is afgenomen”, staat in richtlijnen om het virus terug te dringen.

“Tandartsen werken erg dicht bij het gezicht van patiënten”, verklaart de WHO. “De procedures omvatten face-to-face communicatie en frequente blootstelling aan speeksel, bloed en andere lichaamsvloeistoffen. Daardoor hebben ze een grotere kans om besmet te raken met SARS-CoV-2.” Ook kunnen tandartsen zelf weer hun patiënten besmetten dus voorzichtigheid is geboden.

In Nederland heeft de Commissie Leidraad Corona samen met het RIVM een leidraad opgesteld om wél op een verantwoorde manier mondzorg te kunnen aanbieden. "De oproep van de WHO om een dergelijke leidraad te ontwikkelen en tot dan de niet-essentiële mondzorg af te schalen, toont aan dat de mondzorgsector in Nederland snel en effectief heeft gehandeld," schrijft de Associatie Nederlandse Tandartsen.