Kans op vroegere opsporing Parkinson

Onderzoekers uit onder meer Philadelphia denken een methode te hebben gevonden waarmee de ziekte van Parkinson kan worden opgespoord voordat de eerste symptomen merkbaar zijn. Dat zeggen ze in medisch tijdschrift The Lancet Neurology. Hierdoor kan ook mogelijk eerder met behandeling van de nog altijd ongeneeslijke en vaak zeer invaliderende ziekte worden begonnen.

Het gaat om een techniek die ongewone afzettingen van eiwit herkent.

De ziekte van Parkinson ontstaat doordat de hersenen een bepaalde stof niet meer aanmaken en kan zich onder meer uiten door trillingen en verstijving. De ziekte treedt meestal op latere leeftijd op, maar kan ook bij jonge mensen voorkomen. Zo werd de ziekte bij de Amerikaanse acteur Michael J Fox al op zijn dertigste geconstateerd. Genoemd onderzoek werd mede betaald door de Michael J Fox Foundation for Parkinson's Research.