Wereldgezondheid ‘nog nooit zo alarmerend’

Unicef levert momenteel in meer dan veertig landen noodhulp. Nooit eerder was het in zoveel landen actief. De volksgezondheid in grote delen van de wereld verslechtert volgens de VN-organisatie dramatisch. Ook Artsen zonder Grenzen noemt de wereldgezondheidssituatie 'alarmerend', schrijft de Volkskrant. Vooral in conflictregio's falen gezondheidssystemen. In Syrië steekt polio weer de kop op, terwijl het eerder was uitgeroeid. Maar ook ziekten als mazelen en cholera komen weer veel meer voor in landen als Syrië, Irak, Nigeria en Congo. Dat komt vooral doordat kinderen niet meer worden gevaccineerd en de hygiënische omstandigheden verslechteren. Nadat het aantal mazelendoden dankzij grootscheepse vaccinatieprogramma's was teruggelopen van 2,6 miljoen per jaar in 1980 tot 122 duizend in 2012, stijgt het de laatste jaren weer razend snel. 'Mazelen is een goede indicator voor het functioneren van gezondheidssystemen', zegt hoogleraar tropische geneeskunde en reizigersgeneeskunde Martin Grobusch in het AMC tegen de Volkskrant. 'Omdat het zo besmettelijk is, is het vaak de eerste infectieziekte die de kop opsteekt in oorlogsgebieden.' Probleem is dat de bijdragen aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor de bestrijding van infectieziekten zijn teruggeschroefd ten faveure van welvaartsziekten als obesitas. 'Het is heel kortzichtig om als land alleen naar de volksgezondheid van je eigen land te kijken', vindt directeur Anke Tijtsma van Wemos. 'We hebben er als hele wereld last van als bepaalde gezondheidssystemen falen.'