Kinderen met een laag IQ hebben meer kans op een vroegtijdige dood

De kans om te overlijden voor de leeftijd van 52 jaar blijkt het hoogst te zijn bij kinderen die op 12-jarige leeftijd het laagst scoorden op een intelligentietest. Het verhoogd risico op vroegtijdig overlijden was het sterkst aanwezig bij mannen. Jongens met een laag IQ hebben nog meer kans om voor hun 52e te overlijden dan meisjes met een laag IQ. Aan het onderzoek van de Universiteit van Aberdeen en de Universiteit van Luxemburg namen 2500 12-jarige kinderen deel, van wie het IQ bepaald werd. Veertig jaar later, op 52-jarige leeftijd, werd nagegaan hoeveel mensen waren overleden. Kinderen met een hoog IQ hadden minder kans op een vroegtijdige dood dan kinderen met een laag IQ. Dit verband bleef bestaan als gecontroleerd werd voor andere variabelen die hierbij een rol zouden kunnen spelen, zoals de sociaaleconomische status. Volgens de onderzoekers zouden veel van deze sterfgevallen voorkomen kunnen worden. Eerder onderzoek toonde aan dat ongevallen, alcoholmisbruik en zelfmoord in Europa de belangrijkste oorzaken zijn van voortijdige sterfte en deze doodsoorzaken komen vaker voor bij mannen. Gezondheidsvoorlichting zou daarom aangepast moeten worden voor mensen met een lager IQ. Omdat de sterfte al te voorspellen valt op 12-jarige leeftijd, is het aan te bevelen om al op school met voorlichting over gezondheidsrisico's te beginnen.

Bron(nen):   Medical Xpress