Gezondheid: waarom je moet zingen

We doen van alles voor onze gezondheid. Maar veel mensen kennen dit geheim niet: zingen met anderen is uitermate gezond. Zingende mensen gaan zich beter voelen, volgens muziekprofessor Grenville Hancox. Hij is medeoprichter van een instituut dat het effect van kunsten, met name muziek, bestudeert op welzijn en gezondheid van zowel individuen als groepen. Hancox acht bewezen dat er van alles beter gaat in ons lijf als we zingen. Het is een manier om emoties te reguleren. Er zijn aanwijzingen dat zingen helpt bij het omgaan met chronische pijn. Zingen bevordert de zuurstofopname, is gunstig voor het cardiovasculaire systeem, het zou stress verminderen en bacterievorming in de luchtwegen tegengaan door een betere 'ventilatie'. De zingende mens zou kortom alerter zijn, relaxter en minder vaak verkouden.

Bron(nen):   Volkskrant