Autistische mensen zijn creatiever

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
zaterdag, 15 augustus 2015 om 13:22
welingelichtekringen header 1
Als je iets leest over mensen met autistische trekken gaat het vaak over negatieve eigenschappen, zoals sociale en taalproblemen. Een nieuwe studie van de Universiteit van East Anglia (UK) brengt daar verandering in, want daaruit blijkt dat mensen met autistische kenmerken meer originele en creatieve ideeën hebben. Ongeveer 300 volwassen mannen en vrouwen vulden een online vragenlijst, die meet in welke mate iemand autistische trekjes heeft. Slechts een kwart van deze mensen had ooit de officiële diagnose autisme gekregen. Daarna werden de deelnemers aan het onderzoek onderworpen aan een reeks tests die creatief denken meten. Zo kregen ze in één test de opdracht om binnen 1 minuut een lijst te maken met zoveel mogelijk toepassingen van een baksteen of een paperclip. Behalve het aantal, werd ook nagegaan hoe ongebruikelijk hun toepassingen waren en hoe gedetailleerd ze uitgewerkt waren. Alternatieve toepassingen werden als ongebruikelijk beschouwd als zij door minder dan 5% van de respondenten genoemd werden. Respondenten die 4 of meer ongebruikelijke toepassingen noemden, hadden meer kenmerken van autisme. Dat houdt in dat er een verband bestaat tussen autisme (of in ieder geval het hebben van veel autistische trekken) en creatief denken. In een andere test kregen de deelnemers 4 abstracte tekeningen voorgelegd. Daarbij werd hen gevraagd om binnen 1 minuut zoveel mogelijk interpretaties te geven. In dit geval gaven mensen met meer autistische trekken minder interpretaties, maar de interpretaties die ze gaven kwamen minder vaak voor. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mensen met autistische kenmerken de meer voor de hand liggende oplossingen overslaan en direct met meer ongebruikelijke interpretaties komen. Of mensen met autistische kenmerken ook beter zijn in het ‘out-of-the-box’ denken is nog niet bekend. Dat zal in een vervolgstudie worden onderzocht. Daarnaast weten we niet of hun creatieve manier van denken ook in hun voordeel werkt in het dagelijks leven. De resultaten van het huidig onderzoek werden gepubliceerd in het .