Een derde van de arts-assistenten heeft depressieve klachten

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
zondag, 13 december 2015 om 13:04
welingelichtekringen header 1
Ongeveer een derde (29% om precies te zijn) van de arts-assistenten lijdt aan een depressie of depressieve klachten. Dat is ongeveer 3 keer zoveel als bij mensen uit de algemene bevolking, zo blijkt uit een studie van de Universiteit van Michigan waarvan de resultaten deze week gepubliceerd werden in het wetenschappelijk tijdschrift . De onderzoekers analyseerden de gegevens van 54 studies onder 17.000 arts-assistenten wereldwijd, die werden uitgevoerd tussen 1963 en 2015. Uit het onderzoek bleek ook dat het aantal depressies onder jonge artsen gedurende de afgelopen 50 jaar is toegenomen, ondanks de verbeterde werkomstandigheden. Als mogelijke oorzaken worden genoemd: steeds meer moeten presteren en een heel hoge werkdruk. De werkdruk lijkt de factor die het vaakst een rol speelt. Uit een scriptie over burn-out bij artsen komen de volgende risicofactoren naar voren: werkdruk, gebrek aan erkenning, ervaringen met spoedopnamen en gebrek aan privacy. Een andere risicofactor voor depressieve klachten zijn verslavingen aan alcohol, kalmeringsmiddelen, stimulerende middelen en cannabis. Gevolgen van de depressie kunnen zijn: een slechte kwaliteit van de patiëntenzorg, een toename van het aantal medische fouten, meer ziekteverzuim tot stoppen met de opleiding. De depressies treffen niet alleen artsen in opleiding. Wie tijdens de jongvolwassenheid depressieve symptomen vertoont, heeft een verhoogd risico op depressies later in het leven.
Bron(nen): Les Echos