Hoger IQ gaat samen met langer leven

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
woensdag, 23 december 2015 om 10:19
welingelichtekringen header 1
Mensen met een hoog IQ hebben gemiddeld een langere levensverwachting. Dat blijkt uit tal van onderzoeken. Waarom dat zo is, is nog onduidelijk. Er zijn wel een aantal mogelijke verklaringen voor. Het verband tussen het IQ en de levensverwachting werd onder andere onderzocht aan de Universiteit van Edinburgh op basis van gegevens uit de Schotse Mental Surveys. In 1932 liet de Schotse overheid het IQ bepalen van bijna alle 11-jarige schoolkinderen op één enkele dag. Meer dan zestig jaar later werd nagegaan wie nog in leven was op de leeftijd van 76 jaar. De logen er niet om: een IQ van 15 punten hoger kan worden vertaald in een 21% grotere overlevingskans. Dat wil zeggen dat een kind met een IQ van 115 op 76-jarige leeftijd 21% meer kans heeft om nog in leven te zijn dan een kind met een IQ van 100 (het gemiddelde van de algemene bevolking). Het verband tussen IQ en mortaliteit is bevestigd in ruim 20 longitudinale studies wereldwijd en heeft geleid tot de ontwikkeling van de 'cognitieve epidemiologie', die zich richt op de relatie tussen cognitief functioneren en gezondheid. Een belangrijke bevinding van dit nieuwe type onderzoek is dat het verband tussen het IQ en de levensverwachting niet volledig verklaren. De sociaaleconomische klasse en ongunstige leefomstandigheden, waaronder werkloosheid en overbevolking, verklaarden slechts 30% van de correlatie tussen het IQ en de kans om te overlijden. Een andere factor die van invloed kan zijn op het verband tussen IQ en een langer leven zijn de . Uit tweelingstudies is gebleken dat genen inderdaad verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de correlatie. Op welke manier genetische factoren het verband tussen IQ en sterfte beïnvloeden is echter nog onbekend. Een mogelijkheid is dat een hoger IQ bijdraagt aan gezond gedrag, zoals meer bewegen en niet roken. In overeenstemming met deze hypothese is een studie waarin er geen verband gevonden werd tussen IQ en rookgedrag in de jaren '30 en '40, toen de gezondheidsrisico's van roken nog niet bekend waren, terwijl nu de kans dat mensen met een hoger IQ stoppen met roken wel groter is. Een andere verklaring kan zijn dat dezelfde genetische factoren tegelijkertijd bijdragen aan het IQ en aan de neiging tot gezond gedrag. Nog een andere factor is de efficiëntie waarmee onze hersenen informatie verwerken. Dit werd onderzocht door de relatie tussen IQ en sterfte in verband te brengen met prestaties op een test die de reactietijd meet. De reactietijd geeft aan hoe snel en efficiënt de hersenen informatie kunnen verwerken. De reactietijd kan ook een betere maat zijn voor het cognitief functioneren dan het IQ, omdat het IQ mede beïnvloed door verschillende factoren zoals opleidingsniveau. Uit blijkt dat de reactietijd de levensverwachting inderdaad beter kan voorspellen dan het IQ.