Hoortoestel voorkomt achteruitgang van het geheugen

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
vrijdag, 30 oktober 2015 om 12:20
welingelichtekringen header 1
Slechthorendheid is een veel voorkomend probleem bij ouderen. Als dit niet verholpen wordt door het dragen van een hoortoestel gaat het geheugen er sneller op achteruit, zo blijkt uit een studie onder bijna 4000 mensen die gedurende 25 jaar gevolgd werden. In deze van het Frans Nationaal Instituut van Gezondheid en Medisch Onderzoek (INSERM) werden de cognitieve functies onderzocht van ouderen, die leden aan ouderdomsslechthorendheid. De ene groep droeg een hoortoestel, de andere niet. Hieruit bleek dat slechthorendheid de achteruitgang van het geheugen versnelt, maar bij ouderen die een hoortoestel droegen was dit niet het geval. Het geheugen van ouderen die een hoortoestel droegen verschilde niet van dat van ouderen zonder gehoorverlies. Naar schatting 30% van de mensen van 65 jaar of ouder en 70% tot 90% van de mensen van 85 jaar of ouder lijden aan slechthorendheid. Twee derde van deze mensen draagt geen hoortoestel. De kosten vormen voor veel ouderen een hindernis. De zorgverzekering vergoedt meestal slechts 75% van de kosten, die kunnen oplopen tot € 2000,-. Uit eerder onderzoek is gebleken dat slechthorendheid kan leiden tot een sociaal isolement en depressieve klachten. Ook een achteruitgang van het intellectueel functioneren werd al eerder gerapporteerd. Een Amerikaanse studie uit 2013 toonde aan dat er een verband bestaat tussen de ernst van het gehoorverlies en de cognitieve achteruitgang na ruim 6 jaar. In de huidige studie werden deze bevindingen gerepliceerd met een grotere steekproef en gedurende 25 jaar. Bovendien bleek nu dat een hoorapparaat de achteruitgang van het geheugen kan voorkomen.
Bron(nen): Le Parisien