Knuffelen stimuleert je immuunsysteem

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
vrijdag, 19 december 2014 om 13:50
welingelichtekringen header 1
Knuffelen is een positieve vorm van sociale interactie, waarmee je op een fysieke manier je genegenheid toont. Het zorgt niet alleen voor een gevoel van veiligheid en positieve emoties, maar het is het is ook nog eens goed voor je gezondheid. Uit een onderzoek van de Carnegie Mellon University (CMU) in Pittsburgh blijkt dat knuffelen kan helpen om ziekten en infecties te bestrijden en je immuunsysteem een boost geeft. Mensen die meer sociale steun en meer knuffels kregen waren beter beschermd tegen stress en stress-gerelateerde infecties. Wie toch ziek werd, maar tegelijkertijd veel knuffels kreeg, vertoonde minder ernstige symptomen. Aan het onderzoek namen 404 gezonde volwassenen deel, die moesten aangeven hoe vaak ze verzeild raakten in interpersoonlijke conflicten en hoeveel knuffels ze kregen. Daarna werden de proefpersonen blootgesteld aan een verkoudheidsvirus en werd bijgehouden hoe de ziekte verder verliep. De resultaten tonen aan dat sociale steun werkt als een buffer tegen virussen en conflicten. Mensen die meer knuffels kregen ontwikkelden minder ernstige ziektesymptomen dan degenen die niet zoveel knuffels kregen. 'Dit wijst er op dat geknuffeld worden door een vertrouwd persoon kan fungeren als een effectief middel om steun over te brengen en dat het doen toenemen van de frequentie van de knuffels een effectieve manier kan zijn om de schadelijke effecten van stress te doen afnemen', aldus hoofdonderzoeker prof. dr. Sheldon Cohen. 'Het schijnbaar beschermende effect van knuffels kan toegeschreven worden aan het fysieke contact of aan het feit dat knuffelen een teken is van steun en intimiteit. Hoe dan ook, zij die meer knuffels krijgen zijn wat beter beschermd tegen een infectie.'
Bron(nen): Medical Daily