Moeder en kind geboren uit dezelfde baarmoeder

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
donderdag, 27 augustus 2015 om 8:53
baby voetje
De baarmoeder van een Zweedse vrouw werd verwijderd toen ze in de 20 was, omdat ze kanker had. Toch heeft ze het leven geschonken aan een gezonde zoon, dankzij de transplantatie van de baarmoeder van haar moeder. Deze baby is niet de enige die na een baarmoedertransplantatie geboren werd, maar dit is wel een bijzonder geval omdat het drie generaties overbrugt. De baby werd geboren na ivf met embryo's uit de eicellen van de moeder en het sperma van de vader. De artsen wachtten een jaar na de transplantatie om complicaties te vermijden. Na een vierde ivf-poging raakte de vrouw zwanger. De zwangerschap verliep zonder problemen en de baby kwam ter wereld via een keizersnede, wat zo gepland was. Mats Brännström, hoogleraar verloskunde en gynaecologie aan de Universiteit van Gothenburg, heeft bij 9 vrouwen een baarmoeder getransplanteerd als onderdeel van een experimentele studie. De vrouwen in de studie waren ofwel geboren zonder baarmoeder ofwel was hun baarmoeder verwijderd omdat ze kanker hadden. Prof. Brännström en zijn collega's willen nog meer baarmoedertransplantaties uitvoeren, o.a. door middel van robotchirurgie waardoor de duur van de operatie (10 tot 12 uur) aanzienlijk verkort kan worden. Eerder werden al in Saoedi-Arabië en in Turkije pogingen gedaan om baarmoedertransplantaties uit te voeren, maar dit leverde geen levend geboren kinderen op. Nu worden ook in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en andere landen soortgelijke transplantaties gepland, maar dan met baarmoeders van vrouwen die net zijn overleden en niet van levende donoren. Een baarmoedertransplantatie is geen eenvoudige operatie en brengt ook de nodige met zich mee. Voorafgaand aan de operatie moeten de vrouwen zware medicijnen slikken om hun afweer te onderdrukken. De getransplanteerde baarmoeder moet enorm kunnen groeien, er moet een goede doorbloeding zijn en voldoende voedingsstoffen voor de baby. Het is ook de bedoeling dat na maximaal twee zwangerschappen de gedoneerde baarmoeder weer wordt weggehaald om te voorkomen dat de vrouwen levenslang zware medicatie moeten slikken.
Bron(nen): Medical Daily