Verband tussen darmbacteriën en depressies

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
door Chantal Caeswoensdag, 29 juli 2015 om 10:05
welingelichtekringen header 1
Wetenschappers van de McMaster University in Canada hebben aangetoond dat er een verband bestaat tussen darmbacteriën enerzijds en angst en depressies anderzijds. Het onderzoek werd uitgevoerd bij muizen en is de eerste studie die de rol van darmmicrobiota (vroeger darmflora genoemd) onderzoekt in relatie tot gedragsveranderingen die een gevolg zijn van stress op zeer jonge leeftijd. Het zijn echter niet alleen de darmbacteriën die hierbij een rol spelen. Het gaat om de interactie tussen stress op jonge leeftijd en darmmicrobiota die leiden tot angstig en depressief gedrag. Het idee dat darmbacteriën het gedrag beïnvloeden is niet nieuw, maar in eerdere studies werden gezonde, normale muizen gebruikt. In deze studie werden de muizen op zeer jonge leeftijd blootgesteld aan stress. Van dag 3 tot dag 21 werden pasgeboren muizen gedurende 3 uur per dag van hun moeder gescheiden. De muizen reageerden daarop met gedrag dat sterkt lijkt op angst en depressies bij mensen. De muizen hadden ook abnormale niveaus van het stresshormoon corticosteron en een verstoorde darmfunctie die uitgelokt werd door een neurotransmitter, namelijk acetylcholine. Hetzelfde experiment werd uitgevoerd in een kiemvrije omgeving. Daaruit bleek dat muizen die van hun moeder werden gescheiden bij afwezigheid van bacteriën nog steeds stresshormonen aanmaakten en een verstoorde darmfunctie hadden, maar hun gedrag vertoonde geen tekenen van angst of depressie. Als deze muizen darmbacteriën van controlemuizen kregen toegediend, gingen ze binnen een paar weken weer gedrag vertonen dat lijkt op angst en depressies. Als er bacteriën van gestreste muizen werden toegediend aan niet-gestreste muizen in een omgeving zonder ziektekiemen traden geen afwijkingen op. Hieruit concluderen de onderzoekers dat eigenschappen van de 'gastheer' (stress) in combinatie met bepaalde darmbacteriën leiden tot de ontwikkeling van angstig en depressief gedrag. Stress bij pasgeboren muizen leidt tot een verhoogde stress reactiviteit en een verstoorde darmfunctie, waardoor de darmmicrobiota veranderen, evenals bepaalde hersenfuncties. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in . De vraag is of dit ook geldt voor de mens en of verstoorde darmmicrobiota onder bepaalde omstandigheden kunnen leiden tot psychiatrische stoornissen, zoals angststoornissen en depressies.
Bron(nen): Science Daily