Verschillen in veroudering tussen mannen en vrouwen

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
door Chantal Caeswoensdag, 09 december 2015 om 10:42
welingelichtekringen header 1
Uit een onderzoek van de Newcastle and Cambridge Universities blijkt dat er op latere leeftijd tal van verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Vrouwen krijgen naarmate ze ouder worden minder last van geheugenproblemen dan mannen. De mate van milde cognitieve beperkingen neemt bij mannen met de jaren enigszins toe. Bij vrouwen is dat minder het geval. Deze bevindingen zijn trouwens in strijd met ander onderzoek waaruit bleek dat het aantal gevallen van dementie toeneemt naarmate mensen langer leven. De huidige studie suggereert dat het met die cognitieve achteruitgang wel lijkt mee te vallen. De van mannen is bij mannen meer gestegen sinds de jaren '90 dan die van vrouwen. Vrouwen hebben nog steeds een langere levensverwachting dan mannen, maar de verschillen worden kleiner. Zo is de gemiddelde levensverwachting van mannen in de UK nu 78,8 jaar en die van vrouwen 82,7 jaar. In Nederland leven we volgens het CBS gemiddeld nog iets langer: voor mannen was dit in 2014 79,9 jaar en voor vrouwen 83,3 jaar.
Bij fysieke beperkingen zijn vrouwen in het nadeel. De mate waarin ze lijden aan matige tot ernstige beperkingen nam toe met 7 maanden en aan milde beperkingen met 2,5 jaar. Bij mannen namen de milde beperkingen slechts met 1,3 jaar toe en werden niet meer matige tot ernstige beperkingen vastgesteld naarmate ze ouder werden. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat vrouwen op latere leeftijd vaker aan obesitas lijden dan mannen.
Bron(nen): The Telegraph