Waaraan herken je een alcoholist?

Er zijn vele miljoenen mensen op de wereld verslaafd aan alcohol. In ons land zijn het er honderdduizenden. Je herkent de alcoholist niet per se aan het feit dat hij veel drinkt. Waar het om gaat is dat iemand alleen nog functioneert als hij/zij drinkt. En vaak heeft de drinker de alcohol ook nodig om zijn/haar gedachten en gevoelens te onderdrukken. Signalen:

  • Vergeetachtigheid.
  • Te laat komen op afspraken.
  • Slechte concentratie.
  • Gedrags- / humeurveranderingen (agressie, depressie, wisselende stemmingen)
  • Verbergen van drank.
  • Ontkenning en leugens.
  • Minder contact met familie en vrienden.
  • Excuses voor het kunnen drinken.