4 soorten kanker vormen ruim helft van alle diagnoses: deze vijf risicofactoren heb je zelf in de hand

Ongeveer een op de drie mannen en een op de vier vrouwen krijgt voor het 75ste levensjaar een kankerdiagnose. Borst-, prostaat-, long- en darmkanker maken ruim de helft uit van alle diagnoses. Deels is het toeval of je wel of niet ziek wordt en voor een deel kun je er zelf wat aan doen.

Het belangrijkste is niet roken. Longkanker veroorzaakt meer doden dan borst-, prostaat- en darmkanker bij elkaar. 80 procent van de longkankerpatiënten rookt.

Een tweede factor is overgewicht. Naar schatting wordt 5 tot 10 procent van alle kankers veroorzaakt door overgewicht en obesitas, maar de verschillen zijn groot. In het Westen komt het veel meer voor dan elders in de wereld.

Daarnaast kun je alcohol beter vermijden. Aan ongeveer 4 procent van alle kankerdiagnoses zou alcohol ten grondslag liggen. De zwaarste drinkers lopen wel de grootste kans.

Ten vierde is het belangrijk om uit de zon te blijven of je goed in te smeren. Huidkanker is meestal het gevolg van verbranding door de zon.

Ten slotte is er nog een vergaarbak met tal van risicofactoren die de kans op kanker vergroten, zoals fijnstof door houtstook of dieselauto's, maar ook ander houtstof.