Heldring (NRC) na vijftig jaar weg: "Ik was het altijd met hem eens"

Zijn rubriek Dezer Dagen verscheen voor het eerst op 4 januari 1960 in wat toen nog de Nieuwe Rotterdamsche Courant heette. Dat Heldring er na tweeënvijftig jaar mee stopt, stemt weemoedig. Daar staat tegenover dat hij het besluit zelf heeft genomen, volkomen soeverein, zoals bij hem past, omdat hij de laatste tijd geen inspiratie meer tot schrijven had en niet in herhaling van uitgekauwde thema's wilde vervallen. Je krijgt de neiging hem daarbij tegen te spreken, want ook als Heldring zich wel eens herhaalde was wat hij te zeggen had nooit obligaat.
Lees meer