Scheiden is slecht. De overheid moet er iets tegen doen

Scheiden is slecht voor bijna iedereen. Voor de betrokkenen, voor de gezondheid van de betrokkenen, voor hun kinderen (als ze die hebben) en voor de maatschappij, die veel geld kwijt zijn aan gescheiden mensen en hun kinderen. De overheid zou dan ook moeten proberen te zorgen dat mensen bij elkaar blijven. Dat betoogt Prof. dr. Esther Kluwer, hoogleraar Duurzame Relaties en Welzijn, in NRC. "De kwaliteit van de partnerrelatie is essentieel voor ons welzijn: hoe beter de relatie, hoe gelukkiger we zijn, ook op de langere termijn. Mensen met een goede relatie zijn tevens gezonder en hebben een hogere levensverwachting dan mensen met een slechte relatie. (...) Een scheiding is meestal een zeer stressvolle en emotionele rollercoaster, met vaak grote sociale en economische consequenties. Kinderen van gescheiden ouders presteren minder goed op school, vertonen meer gedragsproblemen en hebben een lager psychologisch welzijn." Er zijn volgens de professor ook een heleboel kosten voor de maatschappij. Meer uitkeringen, meer kosten voor politie en justitie, hogere zorgkosten, lagere arbeidsproductiviteit, meer ziektedagen. Kortom: van scheiden wordt je niet beter en voor de maatschappij is het peper duur. De overheid zou stellen daarom moeten helpen om bij elkaar te blijven, vindt Kluwer. "Ik pleit daarom voor meer aandacht voor partnerrelaties en de begeleiding van relaties. Niet door partners te vertellen wat ze moeten doen of laten, maar door laagdrempelige hulp en begeleiding te bieden bij relatieproblematiek. Werkzame interventies, zoals relatietherapie, zijn beschikbaar maar moeten ook bereikbaar zijn, zowel financieel als praktisch. De preventie en behandeling van relatieproblemen zijn van groot belang, niet alleen voor partners en hun kinderen, maar ook voor werkgevers en de maatschappij."

Bron(nen):   NRC