Hit them hard

Deze tekening (wat u hier ziet, is een fragment) staat vandaag in The Times. Van de hand van Peter Brookes. Brookes’ tekeningen staan veelvuldig in het grote Britse dagblad, naast het werk van andere coryfeeën.
Zijn tekeningen zijn uitgesproken, geestig en natuurlijk lekker hard.
In Groot Brittannië is het volstrekt normaal dat de tekenaar er flink op los timmert. Hij slaat om zich heen en raakt zijn tegenstander het liefst op de plek die het gevoeligst is: onder de gordel.
Laten we er maar vanuit gaan dat er een zeker verband is tussen de harde politieke omgangsvormen en de pittige wijze waarop het gilde der politieke tekenaars (in casu: de journalistiek) te werk gaat. Dat betekent in landen als Groot Brittannië en Frankrijk: een overdaad aan harde grappen.
En dat betekent in een land als Nederland: melige grapjes die zelden doel treffen.

Bron(nen):   The Times