Overpeinzing bij verjaardag Donald Duck

Donald Duck is niet zomaar een eend. Donald Duck zegt ook iets over ons, over wie we zijn. En dan is het goed even stil te staan bij zijn 75ste verjaardag.
Terecht dus dat NRC Handelsblad zijn hoofdredactionele commentaar wijdt aan dit ogenschijnlijk lichtvoetige onderwerp.
Een citaat uit het stuk  'De eend in ons':
"De vraag wie Duck is en waar hij voorstaat, kan het best worden beantwoord door eerst een andere kwestie te verhelderen: waarom houdt hij het al zo lang vrijwel ongewijzigd uit? Een deel van de oplossing is juist te vinden in zijn karakter: hij is een slecht verliezer, kan jaloers zijn, steelt soms spaargeld van zijn neefjes, zit altijd aan de grond en heeft een nogal korte spanningsboog.
Dat zijn geen voor de hand liggende karakteristieken voor een held, laat staan een rolmodel. Maar ze weerspiegelen wel de onhebbelijkheden en kleine zorgen van de meeste van zijn lezers, of die nu 7 jaar zijn of 48. De angst voor mislukking, het vermoeden dat alle anderen rijker, slimmer, gedisciplineerder zijn dan zij, of anders simpelweg meer geluk hebben. De zorg om er alleen voor te staan. Wie heeft er na een dag dat alles fout ging, stiekem niet verlangd naar een ontvluchting langs de wegwijzer naar Timboektoe?"

Bron(nen):   NRC Handelsblad