Michael Jackson, de erfenis

De oude gewoonte dat er nog vóór de begrafenis ruzie is over iemands nalatenschap, wordt ook in de familie-Jackson in ere gehouden.
Nu schijnt er een testament te zijn opgedoken, opgemaakt in 2002, waarin Michael Jackson heeft vastgelegd dat zijn erfenis toekomt aan zijn moeder, zijn drie kinderen en één of meerdere liefdadigheidsinstellingen. Jackson senior is hier overgeslagen.
Volgens The Wall Street Journal zal de advocaat van de betreurde zanger het document donderdag aan de rechtbank van Los Angeles overhandigen. Intussen wordt de echtheid van het document in twijfel getrokken door personen die in dit testament onvermeld blijven.
Als gezegd: de begrafenis moet nog komen.
Er zijn nog minstens twee andere testamenten, aldus andere betrokkenen. Dat is weer heel iets anders dan de ouders Michael denken; die zeggen dat er géén testament is.
Druk wordt er ook gespeculeerd over de waarde van de nalatenschap.
De één houdt het op schulden ter waarde van zo’n 500 miljoen dollar. Maar daar zouden ook bezittingen tegenover staan ter waarde van ongeveer de helft van dit bedrag.
Dat gaat deels om zijn aandeel (50 procent) in een muziekmaatschappij, Sony/ATV Music Publishing geheten. Dan is er nog Mijac, de maatschappij waarin de rechten op zijn eigen composities zijn ondergebracht. Zij het dat hierop ook weer leningen zijn verstrekt aan de zanger. De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen inzake het landgoed Neverland is voor de buitenwereld eveneens bijzonder schimmig.
Verder gaan de zaken gewoon door, want we zitten wel middenin de showbusiness. Zo werd gisteren bekend dat degenen die gereserveerd hadden voor het a.s. Michael Jackson-concert, kunnen kiezen: geld terug of een kaartje toegestuurd krijgen als aandenken.
Het is te hopen voor de erfgenamen – wie dat ook mogen zijn – dat veel mensen voor de tweede optie kiezen.

Bron(nen):   The Wall Street Journal