Historicus Fasseur aangeklaagd wegens smaad

Historicus Cees Fasseur is aangeklaagd vanwege smaad voor zijn boek over koningin Juliana en prins Bernhard. De kinderen van kamerheer Gerrie van Maasdijk stappen naar de rechter en willen postuum eerherstel voor hun vader. 
Fasseur beschreef Van Maasdijk als een onruststoker in het koninklijke huwelijk. De kamerheer had kritiek op Bernhard maar genoot het vertrouwen van Juliana. De kinderen van Van Maasdijk, Robert en Eleonora, vinden dat hun vader in het boek in een kwaad daglicht wordt gezet, zo zeggen ze in De Telegraaf.
De aanklacht houdt verband met het verschijnen van een boek van Jort Kelder en historicus Harry Veenendaal, die stellen over bewijs te beschikken dat Prins Bernhard in 1950 betrokken is geweest bij een poging de Indonesische regering van president Soekarno ten val te brengen (zie Trouw, tweede link). Zij baseren zich vooral op de dagboeken van Van Maasdijk. Fasseur kent aan deze bron weinig waarde toe.
Kelder en Veenendaal menen op hun beurt dat Fasseur veel te veel aan de hand van het Koninklijk Huis loopt. In De Wereld Draait Door stelden ze over meer bronnen te beschikken dan enkel de dagboeken van Van Maasdijk. Fasseur zou veel te snel hebben geconcludeerd – maandag al in De Volkskrant – dat de bevindingen van Kelder en Veenendaal onjuist zijn.

Bron(nen):   De Telegraaf  Trouw  De Wereld Draait Door