Washington Times wordt gratis krant; in gevecht voor overleving

The Washington Times is een gevecht voor overleving verwikkeld geraakt. Het kleine conservatieve broertje van The Washington Post dat is opgericht door de Moon-sekte, gaat veertig procent van zijn journalisten ontslaan en wordt grotendeels een gratis krant die in 'geselecteerde buurten' wordt weggegeven.
De kleine Times geniet een faam die veel groter is dan zijn oplage (circa 85.000) rechtvaardigt, vooral dankzij de uitgesproken ambitie een platform te bieden aan de conservatieve krachten in de VS. Het is wel een kostbare ambitie geweest, zo tekent de grote broer The Washington Post aan: de verliezen sinds de oprichting dertig jaar geleden bedragen naar schatting 2 miljard dollar.
De oprichter van de krant, sekteleider Sun Myung Moon, zag The Washington Times vooral als een middel om de politieke besluitvorming te beïnvloeden. De officiële naam van de Moon-sekte is overigens Verenigingskerk.
De krant maakte bekend zich voortaan te concentreren op zijn sterke punten, te weten: politiek, nationale veiligheid, onderzoeksjournalistiek en culturele berichtgeving gebaseerd op 'traditionele waarden'. Dat betekent - aldus de Post - dat de krant onder meer lokaal nieuws, sport en achtergrondverhalen laat vallen en niet langer 'een volwaardig dagblad' zal zijn.

Bron(nen):   The Washington Post