Avatar: welkom in de 21ste eeuw

De sf-film Avatar is uit en The Hollywood Reporter is helemaal lyrisch. 
James Cameron, zo schrijft het vakblad, ‘is king of the world.’ Als ‘commander-in-chief’ van een heel leger van visuele effectenmakers, designers, stuntlieden, dansers, acteurs en geluids-magiers maakte hij een wonderbaarlijke sf-film. 
Het verhaal gaat over de voormalig marinier Jake Sully die bij wijze van experiment verandert in een avatar, een buitenaards wezen. Met enkele anderen wordt hij onvrijwillig naar de planeet Pandora gestuurd om deze te koloniseren. Pandora wordt bewoond door de Na’vi, buitenaards wezens die ver zijn ontwikkeld in vergelijking met de aardse bevolking. Sully belandt in een vrijheidsstrijd van de Na’vi en besluit naar hen over te lopen en vecht met hen mee.
Cameron (ondermeer maker van Titanic) had het verhaal al jaren geleden geschreven, maar beschikte niet de technische mogelijkheden om deze droomwereld te scheppen. Mede door zijn toedoen zijn al die technische barrieres geslecht en is Avatar in die zin pionierswerk.
Maar de film is volgens The Hollywood Reporter veel meer dan enkel maar technisch vernuft. Hart van de film is ‘a fully believable, flesh-and-blood romance.’ De techniek staat steeds in dienst van het pakkende liefdesverhaal.
Het artkel staat vol met superlatieven en uiteindelijk blijft er maar 1 vraag over: hoe kan Cameron dit ooit nog overtreffen?

Bron(nen):   The Hollywood Reporter  Trailer