De tekst van de kersttoespraak van de koning is al uitgelekt

Door een fout bij de publieke omroep stond de de tekst van de toespraak van Willem Alexander te vroeg online. Lees mee:
00:01:10.007 --> 00:01:13.010
In de gejaagdheid van het dagelijks leven...

4
00:01:13.015 --> 00:01:17.022
vaak gericht op het hier en nu, is Kerstmis een rustpunt.

5
00:01:18.002 --> 00:01:21.008
Een moment voor bezinning op ons bestaan.

6
00:01:21.013 --> 00:01:26.018
En op onze relatie met anderen, dichtbij en verder weg.

7
00:01:26.023 --> 00:01:31.000
Juist met Kerst, toch het feest van het licht...

8
00:01:31.005 --> 00:01:36.000
worden we herinnerd aan persoonlijk verlies en verdriet.

9
00:01:36.005 --> 00:01:38.011
Wie een dierbare heeft verloren...

10
00:01:38.016 --> 00:01:41.011
voelt in deze dagen de pijn extra scherp.

11
00:01:43.000 --> 00:01:46.021
Het besef opgenomen te zijn in een groter verband van familie en vrienden...

12
00:01:47.001 --> 00:01:48.023
kan troost en kracht geven.

13
00:01:49.003 --> 00:01:56.013
Hun steun, vaak in stilte en op de achtergrond, stemt tot dankbaarheid.

14
00:01:56.018 --> 00:02:01.006
Zo ook stonden prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven...

15
00:02:01.011 --> 00:02:03.018
mijn moeder gedurende 33 jaar bij.

16
00:02:03.023 --> 00:02:07.020
Mijn oom en tante hebben zich naast hun eigen werkzaamheden...

17
00:02:08.000 --> 00:02:11.017
met verve ingezet ten dienste van haar koningschap.

18
00:02:11.022 --> 00:02:14.019
In lichte en donkere perioden.

19
00:02:14.024 --> 00:02:18.000
Zij verdienen een bijzonder woord van dank.

20
00:02:20.020 --> 00:02:24.014
In het jaar dat achter ons ligt, is een sterk beroep gedaan...

21
00:02:24.019 --> 00:02:30.010
op de veerkracht en het doorzettingsvermogen van grote groepen Nederlanders.

22
00:02:30.015 --> 00:02:35.004
Veel mensen maken zich zorgen over hun werk en hun inkomen.

23
00:02:35.009 --> 00:02:41.005
Zij voelen zich afhankelijk van maatschappelijke krachten waarop zij geen greep hebben.

24
00:02:41.010 --> 00:02:43.024
Wie zijn baan of bedrijf verliest...

25
00:02:44.004 --> 00:02:47.005
geen baan kan vinden of niet meer kan werken...

26
00:02:47.010 --> 00:02:52.003
raakt meer kwijt dan alleen financiele zekerheid.

27
00:02:52.008 --> 00:02:56.000
Ons werk maakt ook deel uit van wie we zijn.

28
00:02:56.005 --> 00:02:59.023
Het bepaalt mede het beeld dat mensen van zichzelf...

29
00:03:00.003 --> 00:03:03.023
en van hun plaats in de samenleving en de wereld hebben.

30
00:03:04.003 --> 00:03:11.012
Werk hebben heeft invloed op de sociale contacten en het gevoel te worden gewaardeerd.

31
00:03:11.017 --> 00:03:16.002
De behoefte aan erkenning en begrip verbindt ons mensen...

32
00:03:16.007 --> 00:03:19.019
niet alleen met Kerst, maar het hele jaar door.

33
00:03:19.024 --> 00:03:23.011
Wezenlijk in ons leven zijn onze relaties met anderen.

34
00:03:23.016 --> 00:03:26.008
In de eerste plaats de mensen dichtbij:

35
00:03:26.013 --> 00:03:32.023
De leden van het gezin, de familie, vrienden en collega's op het werk.

36
00:03:33.003 --> 00:03:38.011
'Mensen zijn mensen door andere mensen', luidt een Afrikaans spreekwoord.

37
00:03:38.016 --> 00:03:45.007
Vanuit die beleving zoeken velen met Kerst het gezelschap van degenen die hun lief zijn.

38
00:03:45.012 --> 00:03:48.009
Maar die mogelijkheid is er niet voor iedereen.

39
00:03:48.014 --> 00:03:54.000
Honderdduizenden Nederlanders zijn vandaag niet thuis om het feest mee te vieren.

40
00:03:54.005 --> 00:03:56.004
Zij dienen de publieke zaak.

41
00:03:56.009 --> 00:04:00.010
In ziekenhuizen, in instellingen, bij nutsbedrijven...

42
00:04:00.015 --> 00:04:03.016
in vervoer en transport, bij de politie...

43
00:04:03.021 --> 00:04:09.022
of verder weg, op zee of in verre landen, werkend aan vrede en veiligheid.

44
00:04:10.002 --> 00:04:13.018
Zij allen verdienen onze steun.

45
00:04:13.023 --> 00:04:17.019
Honderdduizenden Nederlanders brengen Kerstmis alleen door.

46
00:04:17.024 --> 00:04:21.005
Dat kan heel goed een positieve, eigen keuze zijn.

47
00:04:21.010 --> 00:04:25.002
Alleen is immers niet hetzelfde als eenzaam.

48
00:04:25.007 --> 00:04:28.015
Voor velen is de afzondering echter niet vrijwillig.

49
00:04:28.020 --> 00:04:32.011
Hetzij omdat ze geen directe verwanten meer hebben.

50
00:04:32.016 --> 00:04:35.015
Hetzij omdat contacten zijn weggevallen.

51
00:04:35.020 --> 00:04:43.002
Zij zijn op zichzelf teruggeworpen en wachten vaak op een uitgestoken hand of een luisterend oor.

52
00:04:43.007 --> 00:04:46.023
Hoezeer mensen ook in een isolement kunnen leven...

53
00:04:47.003 --> 00:04:51.012
diep van binnen blijft de hoop op waardering en contact levend.

54
00:04:51.017 --> 00:04:54.003
Die hoop dooft nooit.

55
00:04:55.019 --> 00:05:03.012
Kerstmis is het feest van de verwachting van 'vrede op aarde in de mensen een welbehagen'.

56
00:05:03.017 --> 00:05:07.009
Het zingen van die regels als uiting van een persoonlijk geloof...

57
00:05:07.014 --> 00:05:11.001
kan tegelijkertijd een gevoel van ongemak geven.

58
00:05:11.006 --> 00:05:16.000
De wereld is zo groot. De problemen zijn zo wijdvertakt.

59
00:05:16.005 --> 00:05:18.018
Belangen zijn zo tegengesteld.

60
00:05:18.023 --> 00:05:23.002
En het leed dat mensen treft is vaak huiveringwekkend.

61
00:05:23.007 --> 00:05:27.001
Natuurgeweld slaat gemeenschappen uiteen.

62
00:05:27.006 --> 00:05:34.013
We zien beelden van mensen in geimproviseerde opvangkampen, op de vlucht voor honger en terreur.

63
00:05:34.018 --> 00:05:40.005
We horen woorden van haat die van generatie op generatie worden doorgegeven...

64
00:05:40.010 --> 00:05:45.010
waardoor verzoenende geluiden van goedwillenden geen kans lijken te krijgen.

65
00:05:45.015 --> 00:05:50.005
Het grote geheel lijkt zich aan onze invloed te onttrekken.

66
00:05:50.010 --> 00:05:53.022
Dat kan een gevoel van machteloosheid oproepen.

67
00:05:54.002 --> 00:05:59.023
En toch is 'vrede op aarde' meer dan een onbereikbaar ideaal.

68
00:06:00.003 --> 00:06:02.013
Meer dan een ster aan de hemel.

69
00:06:02.018 --> 00:06:05.012
Vrede op aarde begint heel dichtbij.

70
00:06:05.017 --> 00:06:12.010
Thuis. In de straat. In de buurt. Op de club. In eigen dorp of stad.

71
00:06:12.015 --> 00:06:15.012
Ieder kan, op zijn of haar eigen manier...

72
00:06:15.017 --> 00:06:20.003
aan die vrede bijdragen door verbindingen te zoeken.

73
00:06:20.008 --> 00:06:23.006
Dat vraagt soms een beetje moed en zelfoverwinning.

74
00:06:23.011 --> 00:06:25.023
Soms moet weerstand worden overwonnen.

75
00:06:26.003 --> 00:06:29.008
Maar het overwinnen van weerstanden geeft meer voldoening...

76
00:06:29.013 --> 00:06:32.019
dan willoos en doelloos meedrijven met de stroom.

77
00:06:34.002 --> 00:06:37.009
Het afgelopen jaar, maar ook in de jaren daarvoor...

78
00:06:37.014 --> 00:06:40.009
hebben mijn vrouw en ik het voorrecht gehad...

79
00:06:40.014 --> 00:06:45.010
veel mensen te ontmoeten die daadwerkelijk de verbinding zoeken met anderen.

80
00:06:45.015 --> 00:06:47.016
Mantelzorgers en vrijwilligers.

81
00:06:47.021 --> 00:06:52.004
Gastouders die hun huis openstellen voor kinderen die in de knel zitten.

82
00:06:52.009 --> 00:06:56.011
Buddy's die zich bekommeren om mensen met een ernstige ziekte.

83
00:06:56.016 --> 00:07:01.010
Innovatieve ondernemers die een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen...

84
00:07:01.015 --> 00:07:03.002
en daarnaar handelen.

85
00:07:03.007 --> 00:07:07.016
Buurtbewoners die niet afwachten maar samen naar oplossingen zoeken..

86
00:07:07.021 --> 00:07:10.009
bij het verbeteren van hun woonomgeving.

87
00:07:10.014 --> 00:07:15.009
En ook: artsen, hulpverleners, ontwikkelingswerkers en militairen..

88
00:07:15.014 --> 00:07:19.001
die ver van huis, onder de zwaarste omstandigheden...

89
00:07:19.006 --> 00:07:23.017
concreet trachten het leed van anderen enigszins te verzachten.

90
00:07:23.022 --> 00:07:31.020
Zij allen zoeken de verbinding, vanuit hun persoonlijke overtuiging dat een betere toekomst mogelijk is.

91
00:07:32.000 --> 00:07:36.005
En daarin ligt voor veel mensen de inspiratie vanuit het Kerstverhaal..

92
00:07:36.010 --> 00:07:40.008
dat van generatie op generatie wordt doorverteld.

93
00:07:40.013 --> 00:07:45.000
Met het Kind in de kribbe herleeft de hoop op een nieuw begin.

94
00:07:45.005 --> 00:07:50.024
De tijding van Kerstmis is een boodschap van hoop en van licht in de donkerste dagen:

95
00:07:51.004 --> 00:07:54.018
Het leven doet ertoe, wij samen doen ertoe.

96
00:07:54.023 --> 00:08:01.005
Onafhankelijk van geloof of levensovertuiging voelen mensen zich door die boodschap aangesproken.

97
00:08:01.010 --> 00:08:08.004
Door verbindingen aan te gaan kunnen mensen samen een kracht ontwikkelen die bergen kan verzetten.

98
00:08:08.009 --> 00:08:11.022
Iets van die gezamenlijke kracht werd voelbaar...

99
00:08:12.002 --> 00:08:13.018
op 30 april van dit jaar.

100
00:08:13.023 --> 00:08:19.020
Voor velen, en ook voor mij, was dat een onvergetelijke ervaring.

101
00:08:20.000 --> 00:08:25.021
In die geest mogen we het jaar dat voor ons ligt met vertrouwen tegemoet zien.

102
00:08:26.001 --> 00:08:30.001
Er is veel en mooi werk te doen.

103
00:08:30.006 --> 00:08:36.012
Ik wens u allen, waar u zich ook bevindt en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook zijn...

104
00:08:36.017 --> 00:08:39.008
een gezegend Kerstfeest.

105
00:08:39.013 --> 00:08:46.006
MUZIEK: MAGNIFICAT IN D KLEIN VAN CARL PHILIPP EMANUEL BACH

106
00:09:18.006 --> 00:09:26.003
*Magnificat anima mea Dominum

107
00:09:26.008 --> 00:09:28.008
*Magnificat

108
00:09:28.013 --> 00:09:35.012
*Magnificat anima mea Dominum

109
00:09:40.018 --> 00:09:46.012
*Magnificat anima mea Dominum

110
00:09:48.003 --> 00:09:51.006
*Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari
 

1 Reactie Doe mee met de discussie →


  1. Captain Caveman

    Wat die Snowden toch allemaal naar buiten brengt…. 😛

Reacties niet toegestaan