Geheimen over vaders

PostSecret (de site waar mensen hun geheim naartoe sturen) heeft vandaag een Vaderdagspecial. Geen zoetsappige je-bent-de-beste-pappa-van-de-wereld plaatjes, maar diepgevoelde gedachten over de belangrijkste man in vrijwel ieders leven.


Die na 36 jaar hard werken de zak heeft gekregen / de stiefmoeder boven zijn kind verkoos / misschien wel stiekem homo is / helemaal niks heeft betekend / op zijn 65ste ongelooflijk cool is/ zijn leven waagt in een oorlog ver weg / het niet háálde bij captain Picard.

A

PostSecret is een website waar mensen anoniem hun geheim op een kaart naartoe sturen.

Bron(nen):   Postsecret  Wikipedia  bron beeld