De geneugten van het vaderschap

Wetenschap
zondag, 17 juni 2012 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Dat is een vraag die veel mannen zichzelf stellen als er een kind op komst is of er plannen in die richting zijn. Wetenschappelijk onderzoek brengt het vaderschap in verband met een lagere tevredenheid met hun partnerrelatie en met meer depressiviteit dan bij kinderloze leeftijdsgenoten.
Biologisch gezien lijkt dat vreemd. Vanuit het oogpunt van de evolutie heeft de man er baat bij om zich zoveel mogelijk voort te planten, maar als getrouwde man met een kinderschare (en de alimentatieplicht) maakt hij minder kans om zich ook nog met andere vrouwen te gaan voortplanten.
Sonja Lyubomirsky, een psycholoog van de Universiteit of Californië, bestudeerde de bestaande literatuur en deed zelf ook nog een aantal experimenten. Uit de resultaten blijkt dat ouderschap, en vaderschap in het bijzonder, een zegen is. Ze baseerde zich o.a. op de World Values Survey, een project dat grote hoeveelheden data over het leven van mensen over de hele wereld verzamelt, maar beperkte zich tot de antwoorden van bijna 7000 Amerikanen m.b.t. het ouderschap en de zin van hun bestaan. Ze vond dat vaders zichzelf gelukkiger en tevredener noemden en hun leven betekenisvoller vonden dan niet-vaders. Bij vrouwen werd geen verschil gevonden.
Een nadeel van onderzoeken als de World Values Survey is dat mensen achteraf beschrijven hoe ze zich voelden en dat kan een vertekend beeld geven. Daarom voerde ze een experiment uit om erachter te komen hoe ouders zich gedragen en voelen in het hier-en-nu. Ze gaf 329 Amerikaanse vrijwilligers (van 18 tot 94 jaar) een pieper mee en liet hen op 5 willekeurige momenten van de dag een korte vragenlijst invullen over hoe ze zich voelden, waar ze waren en met wie.
De resultaten kwamen overeen met die van de enquête. Ouders hadden meer positieve emoties en hechtten meer betekenis aan hun leven dan niet-ouders, en ook hier was dat vooral het geval bij de vaders. Uit een verdere analyse bleek dat hun geluk vooral te wijten was aan activiteiten met de kinderen in tegenstelling tot die waar de kinderen niet bij waren.
Het ziet er dus naar uit dat de evolutie mannen zo heeft geprogrammeerd dat ze bij hun gezin willen blijven. Hoewel ze een groot aantal nakomelingen zouden kunnen verwekken bij iedere vrouw die daartoe bereid is, houden de geneugten van het vaderschap hem thuis. (Of toch de meesten dan).
Bron(nen): The Economist