Weg met objectieve journalistiek: opinieren is veel nuttiger

De afgelopen decennia is het een onomstreden ideaal: echte journalistiek is objectief en probeert de Waarheid te brengen. Dat is overigens een vrij recente uitvinding. In Nederland bijvoorbeeld wilde tot diep in de jaren zestig  geen enkele krant objectief zijn. Maar waar is dat eigenlijk goed voor, die objectiviteit? Om mensen, lezers, kijkers, de kans te geven zich een eigen oordeel te vormen, luidt het antwoord. Maar er zou ook wel eens een heel ander effect kunnen bestaan, en Techcrunch bericht over een onderzoek daarover. Echt objectieve berichtgeving laadt de lezers koud. Althans,  een gekleurd verhaal levert veel meer engagement op dan een opsomming van de feiten.   Zowel lezers die het met de opinie eens zijn als degenen die deze verwerpen blijken van een onderwerp meer te weten als ze een gekleurd verhaal hebben gelezen, dan wanneer hen de feiten zijn voorgeschoteld. En als journalistiek onder meer tot doel heeft de lezer/kijker te betrekken bij de wereld om hem heen, dan is dat iets voor Objectieve journalisten om over na te denken

Bron(nen):   Techcrunch      

3 Reacties Doe mee met de discussie →


  1. IIneke

    Dan is het toch beter om de lezer de keus te geven: de objectieve feiten duidelijk herkenbaar te brengen, vergezeld van een opiniestuk? Dan lopen objectieve feiten en subjectieve mening niet meer door elkaar.

  2. kletsmajoor

    Een gekleurd verhaal roept meer interactie met lezers op. Dat vertaald zich in commercieel succes (pageviews, reacties op twitter, in fora, en extra abonnementen bij papieren kranten). Het breed en zo objectief mogelijk informeren van de lezers is naar mijn mening al sinds de eeuwwisseling niet meer de hoofdzaak voor de media. Daarom ben ik blij met Google. Daarmee ik tenminste een overzicht krijgen van alle gekleurde berichten en voorkomen dat ik in een eenzijdig tunneltje terecht kom.

  3. Harriet Anders

    zag onlangs “ergens op internet” een foto van een mevrouw die een zelfgeschreven bord ophield met daarop een aansprekende quote van George Orwell: “Journalistiek is het weergeven wat iemand anders niet wil gedrukt zien. Al het andere is ‘public relations’.”

Reacties niet toegestaan